تعبیر خواب عید - عیدی دریافت در خواب چه تعبیری دارد؟

به گزارش همه جا طنز و خنده، با تعبیر خواب عید نوروز، تعبیر خواب اعیاد مختلف (قربان، فطر و غدیر) و تعبیر خواب عیدی دریافت همراه مجله اینترنتی خبرنگاران باشید.

تعبیر خواب عید - عیدی دریافت در خواب چه تعبیری دارد؟

سرویس سرگرمی - دیدن اعیاد مختلف در خواب نیکوست البته معبرین برای هر یک از اعیاد تعابیر جداگانه ای را بیان نموده اند.

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب عید

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید عید است و شما گریه می کنید از غم و اندوه نجات می یابید و گشایش در زندگیتان پدید می آید. اگر ببینید عید است و شما و دیگران لباس نو پوشیده اید حکم همان است که گفته شد. به هر ترتیب دیدن عید در خواب نیکو است.

آنلی بیتون می گوید:

  • اگر خواب ببینید در ایام عید به سر می برید، علامت آن است که زندگی زناشویی شما با سعادت همراه خواهد بود.
  • اگر خواب ببینید در ایام عید احساس کسالت و خستگی می کنید، نشانه آن است که حرفه و شغل شما در موقعیت نامساعدی قرار خواهد گرفت

عید قربان

ابن سیرین می گوید: اگر در خواب ببینی عید قربان شده است، بیانگر این است که با مردم عاقل سر و کار پیدا می کنی.

عید فطر

ابن سیرین می گوید: اگر ببینی عید فطر شده است، نشان دهنده شخص زاهد و پرهیزکاری است به تو سود و منفعت معنوی می رساند.

عید غدیر

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر ببینی عید غدیر خم می باشددلیل بر پیروز و کامیاب توست. اگر این خواب را در اول سال ببینی بهتر است.

تعبیر خواب عید نوروز (عید سال)

ابراهیم کرمانی می گوید:

  • اگر ببینی عید شده است و مردم خود را آراسته و از شهر بیرون آمده اند، بیانگر این است که اگر در دسته مردمان شریف بودی، شرافتت بیشتر می گردد.
  • اگر زندانی این خواب را ببیند رهایی می یابد.
  • اگر کسی این خواب را در نزدیکی زمان نوروز مشاهده کند بیانگر معامله با مرد دانایی است که کارهایش به سختی و با زحمت زیاد به نتیجه خواهد رسید.

برایت می گوید: اگر خواب ببینید که عید نوروز فرا رسیده است، نشانه آن است که تغییرات خوشایندى پیش رو خواهید داشت.

تعبیر خواب عیدی دریافت

مطیعی تهرانی: اگر در خواب ببینید عید است و از کسی عیدی گرفته اید نعمت می یابید و روزی شما فراخ می گردد.

منبع: ستاره

به "تعبیر خواب عید - عیدی دریافت در خواب چه تعبیری دارد؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تعبیر خواب عید - عیدی دریافت در خواب چه تعبیری دارد؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید